Programe naționale

MCI anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018

Ministerul Cercetării și Inovării și Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia  pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018. Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 10 decembrie a.c.

 

Propunerile se pot transmite până la 15 iunie 2018.

Propunerile se depun cu cel puțin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCI) înaintea datei de începere a manifestării.

Excepție fac manifestările organizate în luna martie 2018, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.

Mai multe detalii se pot obține accesând:

http://www.research.gov.ro/ro/articol/4761/minister-comunicare-mci-anun-a-lansarea-competi-iei-pentru-finan-area-manifestarilor-tiin-ifice-i-evenimentelor-asociate-in-anul-2018